نوروز 1368  در شهر تور

 

             مطابق پلان انجمن فرهنگي آمو، كنسرت نوروزي توسط افغانهاي مقيم شهر تور، در شب 18 مارچ 2007 موفقانه انجام شد. برافراشتن پرچم افغانستان و نصب دو شعار خوش آمديد به زبانهاي پشتو و دري در دو طرف پرچم بطور سمبوليك فضاي وطن را ترسيم ميكرد و بطور آشكار حامل پيام صلح و صفا بود..

مراسم نوروزي از سه بخش تشكيل شده بود؛ موسيقي افغاني توسط عارف الله فتح، همايون فتح، وذبيح الله جان، با آمادگي فوق العاده موفقانه اجراء شد. و همچنين تنظيم دستگاه صوتي كه مسئوليت آنرا بكتاش جان بعهده گرفته بود عالي انجام شد. بخش ديگر برنامه، تهيه متن هاي كوتاه ادبي بود كه توسط صد يقه فصيحي انتخاب و به زبان فارسي ترجمه شده بودند و توسط شاگردان كورس دري كه مسئوليت آنرا خود عهده داراست به شكل منظم در وقفه هاي كوتاه موسيقي خوانده شد وبا كف زدنهاي حاضرين تشويق شدند.

بخش ديگر بر نامه نوروزي، تهيه غذاي افغاني بود. مسئوليت تدارك واتنخاب نوعيت آن و انتخاب ظرفها به عهده خانم انيس رضايي بود كه با جديت تمام و عالي انجام شد . محترمه نسيمه جان، مسئول طرح كلاههاي مخصوص وپش بند هاي مخصوص و رعايت امور صحي را براي توزيع كنندگان غذا ي شام بعهده داشت. ( چنانچه در عكسها مشاهده ميكنيد، كلاهها ي بهداشتي و پيش بند ها هركدام حامل پيام خاص نيز هستند كه به ابتكار ايشان و ديانا جان طرح ريزي شده بود و توسط خطاط جوان، جناب آقاي شريفي نوشته شد.) محترمه شايسته جان التجايي نظارت كل امور آشپزي و نحوه توزيع غذا را بعهده داشتند. شما ايشان را در حين توزيع غذا، در كنار مسعود جان تا جك، شبيرحسني ، محمد حسين رضايي وقيوم جان در عكس مشاهده ميكنيد. دست پخت شايسته جان در اين شهر معروف است . سم بوسه هاي لذيذ به ابتكار خاص ايشان تهيه شده بود.

 نادر رضايي با معاونت آصف جان وظيفه ي تدارك كمبود هاي پيش بيني نشده را بعهده داشتند ونيز راهنماي در اسرع وقت ازمهمانانيكه در داخل شهر با پيداكردن آدرس مواجه شوند به دوش ايشان بود.

برنامه، با پانزده دقيقه تأ خير از وقت تعيين شده،  شروع شد: ابتداء معرفي انجمن آمو به زبان فرانسوي توسط اينجانب (كاظمي) و به زبان دري توسط حاجي محمد مدك قرائت شد. بعد از آن آقاي سرخ رودي انانسر محفل، از خوانندگان تقاضا كرد كه اجراي برنامه ي موسيقي را شروع كنند. صداي موزون موسيقي و صداي رساي خوانندگان در فضاي سالون طنين انداخت و ما را با خود به ميله ي گل سرخ برد. « بيا كه بريم به مزار ملا ما مد جان       سيل گل و لاله زار وا وا دلبر جان»، صداي كه به ياد وطن از دل بر ميخواست و در زير پرچم افغانستان كه در دنياي هجرت و براي اولين بار در اين شهر برافراشته شده بود، عميقا بر دلها مي نشست، غبار غربت را از چهره ها پاك ميكرد و دلهاي افسرده از جنگ و نفاق را نوازش ميداد. موسيقي، غزل و ترانه ها، محفل را مجذوب ساخت، اشتراك كنندگان با كف زدنهاي ممتد، خوانندگان جوان را تشويق ميكردند و اطفال نيز به رقص شروع كردند.

پارچه هاي ادبي و متن كوتاه كه هم بخاطر استراحت خواننده و نوازنده وهم بخاطر تشويق خود اطفال در نظر گرفته شده بودند ، بعد از اجراي دوسه آهنگ قرائت ميشدند. متن زيباي به نام آفتاب به زبان فرانسوي توسط نويد جان و ترجمه فرانسوي آن توسط ناهيد جان قرائت شد. هر دو با كف زدنهاي حاضرين تشويق شدند. متن جالب به نام « يك لبخند» توسط آرزو جان رضايي و ترجمه آن به فارسي توسط بك تاش جان احمدي خوانده شد. شعر كوتاه به نام « پول» كه اصلا توسط يك شاعر چيناي نوشته شده است، متن فرانسوي آن توسط رضوان جان و فارسي آن توسط همايون عثماني خوانده شد. متن جالب ديگر به نام « هرگز رها نكن» توسط ديانا جان خوانده شد و ترجمه آن كه قراربود توسط مسعود خوانده شود در اختيار ايشان قرار نگرفته بود و شما ميتوانيد متن را اكنون در ضميمه  ي همين گزارش در سايت نسيم سحر بخوانيد.

حسيب جان سرخ رودي با خواندن يك آهنگ هندي و شبنم جان با تقديم يك پارچه پيانو نيز مورد استقبال گرم اشتراك كنندگان قرارگرفتند. گزارش مفصل در روزنامه la nouvelle république   دوبارپخش شد.

لازم به يا داوريست كه سالهاي قبل كنسرت به مناسبت نوروز از طرف يك انجمن فرانسوي به نام « درهّ » كه در افغانستان پروژه  هاي دارد، برگزارميشد. و اما امسال؛ توسط خود هموطنان و اشتراك فعال جوانان برگزارشد. از اينكه محفل با پانزده دقيقه تا خير شروع شده بود با 15 دقيقه تا خير يعني ساعت 10 و 15 شب به پايان رسيد. با نظر خواهي كه از اشتراك كنندگان صورت گرفت، خواستار ادامه ي محفل بودند، ميخواستند كه هنرمندان عزيز بيشتر بخوانند. نظر به اينكه فرداي آن جزء روزهاي درسي و كاري بود نا گزير ختم محفل با تشكر و قدرداني از اشتراك كنندگان اعلان شد. و به اين ترتيب از نوروز سال 1386با اجراي برنامه هاي فرهنگي، در سالون مناسب، بطور عالي تجليل شد.